1.jpgcenter.jpglogo1.jpglogo_szoveg.jpg

 

"Ködben élek és a körülöttem lévő világ nem szilárdabb egy vattacukornál."

/Barbara Arrowsmith Young/

Barbara súlyos tanulási zavarral küszködő gyermek volt, tőle származik ez a fenti idézet, ami nagyon jól leírja, hogy egy tanulási zavarral küszködő gyermek mennyire meg nem értettnek és elveszettnek érzi magát a világban.

"Az aktivitás képes megváltoztatni az agy szerkezetét." /idézet a Változó agy c. könyvből/


Kedves Édesanya, Édesapa!


A fejlesztő házban idegrendszer fejlesztő és tanulási terápiákkal foglalkozunk, 3 hónapos kortól 16 éves korig várjuk a gyermekeket.

A szülő sokszor érzi, hogy gyermeke valamilyen területen elmarad a korosztályától, érdeklődik az óvodában, iskolában, hogy ott észlelik-e az általa észrevett tüneteket. Az intézmények azonban csak "ordító tünetek" esetén jeleznek a szülőnek és küldi Pedagógiai Szakszolgálathoz. 

Sok olyan édesanyával és édesapával találkozunk, akik folyamatosan jelezték a félelmeiket, de megnyugtatták őket, hogy minden rendben van, "majd kinövi".

Mindenképpen keressen meg minket, ha a táblázatban szereplő tüneteket tapasztalja gyermekén!

0-3 éveskor közötti tünetek:

Motoros területen: Pszichés-kognitív területen: Szociális területen:
 • Tartós táplálkozási, szopási nehézség
 • Alvászavar
 • Nehéz megnyugtathatóság
 • Eltérő izomtónus
 • Észlelési funkciók gyengesége/lassúsága
 • Kötődési zavarok
 • Megkésett, eltérő mozgásfejlődés
 • A konstanciák kialakulásának késése/elmaradása
 • Együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan
 • Egyensúlyi gyengeség/zavar
 • A figyelem rövidsége/gyengesége
 • Érzelmek megosztásának eltérése/hánya
 •  Aszimmetria a test két oldala közt
 • Beszédértési problémák
 • Irányíthatóság nehézsége
 • Csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • Kommunikációs igény kialakulásának késése
 • Tiltás meg nem értése/be nem tartása
 • Kóros együttmozgások spontán jelentkezése
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Akaratos öntörvényű viselkedés
 • Finommotorika késése
 • Megkésett pszichomotoros fejlődés
 • Agresszió
 • A beszédmotorika beindulásának késése
 • Szem-kéz koordináció hiánya/rövidsége
 • Autóagresszió
 • ICP
 • Ok-okozati gondolkodás megjelenésének a hiánya
 • Dührohamok
 • Motoros játékok hiánya/sztereotíp megjelenési formái
 • Motiválhatóság eltérései
 
 • Mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése hiánya
 • Játéktevékenységben megtapadás/csapongás
 

 

Kisgyermekkori (3-7 éves kor) tünetek: 

Motoros területen: Pszichés-kognitív Szociális
 • mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 •  mentális retardáció
 • nehezített beilleszkedési képesség
 • gyenge ritmusérzék
 • autizmus, sprektum zavar
 • nehezített szabályfelismerés
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • emlékezeti gyengeség
 • nehezített szabályelfogadás
 • Erőadagolási problémák
 • információ-feldolgozási zavar
 • szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • diszpraxia, apraxia, írásképtelenség
 • egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége
 • a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • a belátáson/tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • a segítségadás elutasítása
 • hiperaktivitás
 • az analógiás gonndolkozás megjelenésének késése
 • feladathelyzetekből kiszállás
 • Finommotorika késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció
 • a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (a társas kapcsolatokban megmutatkozva)
 • tic
 • diszlexia/diszkalkúlia veszélyeztetettség
 
 
 • szorongás
 
 
 • depresszió
 
 
 • fóbiák
 

 

Kisiskolás korban (7-10 éves) jelentkező tünetek: 

Motoros területen: Pszichés-kognitív Szociális
 • sportági alaptehnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei
 •  tanulási (olvasási, írási, számolási) zavarok
 • áldozat, bohóc, agresszor szerepek
 • gyenge ritmusérzék
 • lassú, nehézkes tanulási tempó
 
     


Minél hamarabb kezdjük az idegrendszer újra struktúrálását, annál jobb eredményt tudunk elérni. Már 3 hónapos kortól szakszerű vizsgálatunkkal észrevehetők és szűrhetők azok a jelek, amelyek mutatják az idegrendszer organikus éretlenségét. 

7 éves korban lezárul egy nagyon szenzitív időszak, az agy még rendkívül plasztisztikus. 7 éves korig folyamatos vesztibuláris ingerléssel hatékonyan tudjuk a motoros és szenzitív pályákat helyreállítani. Ennek elmaradása esetén, a későbbi életszakaszban a problémák megsokszorozódnak, melynek egyenes eredménye egy tanulási zavar és abból fakadó magatartás zavar. Az elmaradás egyre nagyobb lesz és a kezünkben lévő fejlesztési lehetőségek száma is csökken.


A hozzánk érkező gyermekek életkortól függően először BHRG-SEED vagy Állapot- és Mozgás vagy Alapozó Vizsgálaton vesznek részt. 

BHRG-SEED vizsgálat: 3 hónapos kortól 5 éves korig végezzük. 

ÁMV (Állapot és Mozgás Vizsgálat): Lakatos Katalin által kidolgozott vizsgálatát végezzük 5 éves kortól, amely 5 területet vizsgál:

 1. az idegrendszer ősibb területeihez tartozó funkciók érettségének vizsgálata
 2. a mozgásvizsgálat
 3. testkép, térbeli tájékozódás, lateralitásis
 4. taktilis terület
 5. ritmusvizsgálat
Ezen kívül egyéb megfigyeléseket is végzünk az ÁMV során: együttműködési készség, irányíthatóság, önfegyelem, feladattudat, figyelem, helyzetfelismerés, kudarcfelismerés.

Alapozó terápiás vizsgálat: 5 éves kortól - 16 éves korig végezzük. Az ontogenetikus fejlődésmenetből kimaradt hiányosságokat vizsgálja, pl. kúszás, mászás, keresztmozgások, finommotorika, kisgyermekkori mozgásminták, független vezérlés, szerialitás.
 
A vizsgálat eredményének függvényében javasoljuk a TSMT terápia egyéni vagy csoportos, avagy az Alapozó Terápia csoportos formáját, amennyiben szükséges a NILD terápiát vagy logopédiát, melyeknek mindegyike a Fejlesztőházban megtalálhatók. Ha felmerül valamelyik érzékszerv nem megfelelő működése, tovább irányítjuk a megfelelő szakemberhez pl. Dévény torna, fülészet, GOH (beszédészlelés) GMP (beszédértés).

  

Várunk szeretettel!

 

 Molnár Adrienn 

Alapozó terapeuta, TSMT terapeuta, a Fejlesztő ház vezetője

telefonszám: 06-70-633-9999

e-mail: merfoldlepo (kukac) gmail.com

További kérdéseivel kapcsolatban keressen nyugodtan! Hívjon, írjon bátran!

Mérföldlépő