1.jpgcenter.jpglogo1.jpglogo_szoveg.jpg

 

"Ködben élek és a körülöttem lévő világ nem szilárdabb egy vattacukornál."

/Barbara Arrowsmith Young/

Barbara súlyos tanulási zavarral küszködő gyermek volt, tőle származik ez a fenti idézet, ami nagyon jól leírja, hogy egy tanulási zavarral küszködő gyermek mennyire meg nem értettnek és elveszettnek érzi magát a világban.


"Az aktivitás képes megváltoztatni az agy szerkezetét."

/idézet a Változó agy c. könyvből/Kedves Édesanya, Édesapa!

A fejlesztő házban idegrendszer fejlesztő és tanulási terápiákkal foglalkozunk, 3 hónapos kortól 16 éves korig várjuk a gyermekeket.

A szülő sokszor érzi, hogy gyermeke valamilyen területen elmarad a korosztályától, érdeklődik az óvodában, iskolában, hogy ott észlelik-e az általa észrevett tüneteket. Az intézmények azonban csak "ordító tünetek" esetén jeleznek a szülőnek és küldi Pedagógiai Szakszolgálathoz. 

Sok olyan édesanyával és édesapával találkozunk, akik folyamatosan jelezték a félelmeiket, de megnyugtatták őket, hogy minden rendben van, "majd kinövi".

Mindenképpen keressen meg minket, ha a táblázatban szereplő tüneteket tapasztalja gyermekén!0-3 éveskor közötti tünetek:

Motoros területen:

Pszichés-kognitív területen:

Szociális területen:

Tartós táplálkozási, szopási nehézség Alvászavar Nehéz megnyugtathatóság
Eltérő izomtónus Észlelési funkciók gyengesége/lassúsága Kötődési zavarok
Megkésett, eltérő mozgásfejlődés A konstanciák kialakulásának késése/elmaradása Együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan
Egyensúlyi gyengeség/zavar A figyelem rövidsége/gyengesége Érzelmek megosztásának eltérése/hánya
 Aszimmetria a test két oldala közt Beszédértési problémák Irányíthatóság nehézsége
Csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása Kommunikációs igény kialakulásának késése Tiltás meg nem értése/be nem tartása
Kóros együttmozgások spontán jelentkezése Megkésett beszédfejlődés Akaratos öntörvényű viselkedés
Finommotorika késése Megkésett pszichomotoros fejlődés Agresszió
A beszédmotorika beindulásának késése Szem-kéz koordináció hiánya/rövidsége Autóagresszió
ICP Ok-okozati gondolkodás megjelenésének a hiánya Dührohamok
Motoros játékok hiánya/sztereotíp megjelenési formái Motiválhatóság eltérései  
Mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése hiánya Játéktevékenységben megtapadás/csapongás  

 

 

 

Kisgyermekkori (3-7 éves kor) tünetek: 

Motoros területen:

Pszichés-kognitív:

Szociális:

mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés  mentális retardáció nehezített beilleszkedési képesség
gyenge ritmusérzék autizmus, sprektum zavar nehezített szabályfelismerés
új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága emlékezeti gyengeség nehezített szabályelfogadás
Erőadagolási problémák információ-feldolgozási zavar szabálykövetés kiszámíthatatlansága
diszpraxia, apraxia, írásképtelenség egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége a leválások-kötődések dinamikájának eltérései
akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika) a belátáson/tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése a segítségadás elutasítása
hiperaktivitás az analógiás gonndolkozás megjelenésének késése feladathelyzetekből kiszállás
Finommotorika késése testvázlat, lateralizáció, téri orientáció a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (a társas kapcsolatokban megmutatkozva)
tic diszlexia/diszkalkúlia veszélyeztetettség  
  szorongás  
  depresszió  
  fóbiák  

 Kisiskolás korban (7-10 éves) jelentkező tünetek: 

Motoros területen:

Pszichés-kognitív:

Szociális:

sportági alaptehnikák elsajátításának pontatlansága,
lassúsága, nehézségei
 tanulási (olvasási, írási, számolási) zavarok áldozat, bohóc, agresszor szerepek
gyenge ritmusérzék lassú, nehézkes tanulási tempó  


Minél hamarabb kezdjük az idegrendszer újra struktúrálását, annál jobb eredményt tudunk elérni. Már 3 hónapos kortól szakszerű vizsgálatunkkal észrevehetők és szűrhetők azok a jelek, amelyek mutatják az idegrendszer organikus éretlenségét. 

7 éves korban lezárul egy nagyon szenzitív időszak, az agy még rendkívül plasztisztikus. 7 éves korig folyamatos vesztibuláris ingerléssel hatékonyan tudjuk a motoros és szenzitív pályákat helyreállítani. Ennek elmaradása esetén, a későbbi életszakaszban a problémák megsokszorozódnak, melynek egyenes eredménye egy tanulási zavar és abból fakadó magatartás zavar. Az elmaradás egyre nagyobb lesz és a kezünkben lévő fejlesztési lehetőségek száma is csökken.


A hozzánk érkező gyermekek életkortól függően először LongiKid vagy Állapot- és Mozgás vagy Alapozó Vizsgálaton vesznek részt. 


LongiKid vizsgálat: 3 hónapos kortól 16 éves korig végezzük. 


ÁMV (Állapot és Mozgás Vizsgálat): Lakatos Katalin által kidolgozott vizsgálatát végezzük 5 éves kortól, amely 5 területet vizsgál:

  1. az idegrendszer ősibb területeihez tartozó funkciók érettségének vizsgálata

  2. a mozgásvizsgálat

  3. testkép, térbeli tájékozódás, lateralitásis

  4. taktilis terület

  5. ritmusvizsgálat

Ezen kívül egyéb megfigyeléseket is végzünk az ÁMV során: együttműködési készség, irányíthatóság, önfegyelem, feladattudat, figyelem, helyzetfelismerés, kudarcfelismerés.


Alapozó terápiás vizsgálat: 5 éves kortól - 16 éves korig végezzük. Az ontogenetikus fejlődésmenetből kimaradt hiányosságokat vizsgálja, pl. kúszás, mászás, keresztmozgások, finommotorika, kisgyermekkori mozgásminták, független vezérlés, szerialitás.

 

A vizsgálat eredményének függvényében javasoljuk a TSMT terápia egyéni vagy csoportos, avagy az Alapozó Terápia csoportos formáját, amennyiben szükséges a NILD terápiát vagy logopédiát, melyeknek mindegyike a Fejlesztőházban megtalálhatók. Ha felmerül valamelyik érzékszerv nem megfelelő működése, tovább irányítjuk a megfelelő szakemberhez pl. Dévény torna, fülészet, GOH (beszédészlelés) GMP (beszédértés).

Várunk szeretettel! 

Molnár Adrienn 

Alapozó terapeuta, TSMT terapeuta, a Fejlesztő ház vezetője

Telefonszám: 06-70-633-9999

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


További kérdéseivel kapcsolatban keressen nyugodtan! Hívjon, írjon bátran!

Mérföldlépő