TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)

TSMT terápia (tervezett szenzomotoros tréning) három hónapos kortól indul, 14 éves korig tart, a gyermek korának megfelelelő, motoros szemléletű vizsgálattal kezdődik, amely ha organikus éretlenséget mutat, javasolja az egyéni vagy csoportos terápiát.  A világgal való adekvát kapcsolat alapja a szenzoros rendszer folyamatos jól működése. A hiánypótló, célirányos, a deficitekre megtervezett szenzoros ingerlésnek jelentős szerepe van az eltérő fejlődésű kisgyermekek idegrendszeri, érési folyamatainak beindításában. Az idegrendszer érettsége terén a legnagyobb hangsúlyt a mozgás, téri tájékozódás, taktilis és a ritmusvizsgálat kapja, mivel ez határozza meg az agyban kialakuló keresztcsatornák szintjét. Ezek együttesen alakítják ki a tanulási, szociális képességeket.

A TSMT terápia meleg határozott pedagógiai módszer, amely a mozgás örömének megéreztetésén keresztül hat az idegrendszerre, amelynek eredményeképpen a kóros tüneteket csökkenti. A mozgás a terápiának nem célja, hanem eszköze. Segít az agyba érkező ingerek feldolgozásában és összerendezésében.

Mit jelent az organikus érési zavar?

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak másfelől a környezetből származó ingerek hatására indulnak meg. Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek életkorához és kortársaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt, motoros, pszichés, kognitív és szociális területen egyaránt. Eltérő, lelassult, megkésett, stagnáló fejlődés esetén okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült, másképpen működő kapcsolatrendszere.

Szakmai kutatások bizonyítják, hogy organikus éretlenségre jellemző tünetek bújnak meg a logopédiai problémák jelentős részében, az iskola éretlen gyerekeknél, a hiperaktív, magatartás és beilleszkedési zavarral küzdő óvodásoknál és kisiskolásoknál.


Organikus tünetek 0-3 éves kor

 

Motoros Pszichés-kognitív Szociális
Tartós táplálkozási, szopási nehézség Alvászavar Nehéz megnyugtathatóság
Eltérő izomtónus Észlelési funkciók gyengesége/lassúsága Kötődési zavarok
Megkésett, eltérő mozgásfejlődés A konstanciák kialakulásának késése/elmaradása Együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan
Egyensúlyi gyengeség/zavar A figyelem rövidsége/gyengesége Érzelmek megosztásának eltérése/hánya
 Aszimmetria a test két oldala közt Beszédértési problémák Irányíthatóság nehézsége
Csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása Kommunikációs igény kialakulásának késése Tiltás meg nem értése/be nem tartása
Kóros együttmozgások spontán jelentkezése Megkésett beszédfejlődés Akaratos öntörvényű viselkedés
Finommotorika késése Megkésett pszichomotoros fejlődés Agresszió
A beszédmotorika beindulásának késése Szem-kéz koordináció hiánya/rövidsége Autóagresszió
ICP Ok-okozati gondolkodás megjelenésének a hiánya Dührohamok
Motoros játékok hiánya/sztereotíp megjelenési formái Motiválhatóság eltérései  
Mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése hiánya Játéktevékenységben megtapadás/csapongás  

 


További információ, bejelentkezés: Elérhetőségek

Mérföldlépő