Kincses torna ovisoknak

 

Kreatív  tehetséggondozó foglalkozás kicsiknek, központban a problémamegoldó gondolkodás, valamint az egyénileg mutatkozó erősségek figyelése. 

 

A mondókázással, tapssal, dallamra végzett feladatok segítik a gyerekek beszédfejlődését, mely a későbbi olvasástanulás alapja is.  A bábbal viselkedésükre, érzelmeikre ható barátot szerezhetnek. Értelmi fejlődésükhöz, idegrendszeri érésükhöz fontos a szem-kéz összehangoltsága. Ezt segítik a testséma-, és iránygyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, jelre induló drámajátékok. 

 

Óra menete: 

 

- Találkozás egy bábos baráttal 

 

- Tudóskiképzéshez: futó- és mozgásos játékok, egyensúlygyakorlatok, labdás ügyességi gyakorlatok (dobások, célzások, rúgások) tornapálya 

 

Tudóspróbához: kreatív játékok a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére 

 

Az óra elkülönülő részei és az éves tematika lehetőséget ad arra, hogy játék közben figyelhessük meg gyermekünk erősségeit, avagy hiányosságait!  

Kreatív tehetséggondozó foglalkozás kicsiknek problémamegoldó feladatokkal, mozgásos játékokkal. Az éves tematika és az óra elkülönülő részei lehetőséget adnak arra, hogy megfigyelhessük gyermekünk erős képességeit, esetleges hiányosságait. Összegzés negyed évenként.

Lehetőség van 3-6 éves életkorig az érdeklődés területeinek objektívebb megfigyelésére a Kíváncsi Láda mérőeszközzel, ami a Gardner-féle intelligencia területekre tartalmaz játékos feladatokat. Mire, miért mennyire lesz kíváncsi?

Az óra menete:

- mozgásos játékok

- tudóspróba:

- szabad játék

 hétfőnként: 16:00-17:00

Jelentkezés, információ: 06/20-471-0144

 Várom minden régi és új kistornászomat!  

 Osváth-Anga Erika - tanítónő, drámapedagógus

 
Mérföldlépő