Zeneterápiás foglalkozások

 Zeneterápiás foglalkozásokat szeretnék tartani a Házban beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő, valamint sérült, tartósan beteg gyermekeknek.

A zeneterápia eszközként használja a zenét, a hangszertanulást, a hangszeres játékot arra, hogy segítsen a kommunikációs , kapcsolatteremtő, tanulási problémák megoldásában, feltérképezze a foglalkozáson részt vevő egyént, helyreállítsa sérült, hibásan működő funkciókat, fejleszti az észbeli és kognitív, valamint konfliktuskezelő képességeket.

 Ezeknek a céloknak az elérésére csoportos és egyéni foglalkozásokon belül egyaránt lehetőség van.

Én kor szerint és természetesen fennálló probléma szerint választanám külön a gyerekeket.

Az óvodáskorúakkal 4-5 fős csoportokban foglalkoznék, 30-45 perces időintervallumban. Az órákon elsősorban közös éneklés zenés játékok hangszerekkel való ismerkedés dominálna. Zenei anyagként a magyar népzene forrásait használnám, módszerként pedig a Kodály módszert és a Suzuki módszert, mellyel a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek kapcsán ismerkedtem meg, és melynek alapelvei a csoportos oktatás, közös muzsikálás, kis együttesek létrehozása és a rengeteg ismétlésen alapuló tudás.

 Az iskoláskorú gyermekekkel egyéni foglalkozást találok ideálisnak, melynek legfontosabb építőeleme a hangszeres tanulás lenne. Optimális esetben felmenő ágban óvodás korban kiderül a gyermek érdeklődése a különböző hangszercsoportok iránt, és ez alapján sikerül egy hangszer kiválasztása az ezen való játék elmélyítése. Módszerül az " Ulwila" színeskotta módszert alkalmaznám, mely segít a kottaolvasással kapcsolatos nehézségek áthidalásában. És amelynek segítségével hatalmas eredményeket értek már el autista, ill. down szindrómás gyermekek zeneoktatásában, hogy csak a "Parafónia" zenekart említsem.

Remek ötletnek tartom saját kis zenekar létrehozását, mely a nyári táborok színfoltja lehetne, és amellyel hírét vihetnénk a fejlesztő háznak a környékbeli és távolabbi rendezvényeken is, segítve annak népszerűsítését szakmai és civil berkekben egyaránt. Hatalmas lehetőséget adva a gyerekeknek az önkifejezésre, sikerélmény szerzésre, önbizalom növelésre.

Információ, bejelentkezés

 

 Bekes Anna - Zeneterápia

 

 tel: 06/70/3601194

illetve az Elérhetőségek alatt!

 
Mérföldlépő