Mindenképpen keressen meg minket ha az alábbi tüneteket tapasztalja gyerekén!

Mindenképpen keressen meg minket ha az alábbi tüneteket tapasztalja gyerekén!

0-3 éves kor közötti tünetek

Motoros területen Pszichés-kognitív területen Szociális területen
Tartós táplálkozási, szopási nehézség
Alvászavar
Nehéz megnyugtathatóság
Eltérő izomtónus
Észlelési funkciók gyengesége/lassúsága
Kötődési zavarok
Megkésett, eltérő mozgásfejlődés
A konstanciák kialakulásának késése/elmaradása
Együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan
Egyensúlyi gyengeség/zavar
A figyelem rövidsége/gyengesége
Érzelmek megosztásának eltérése/hiánya
Aszimmetria a test két oldala közt
Beszédértési problémák
Irányíthatóság nehézsége
Csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
Kommunikációs igény kialakulásának késése
Tiltás meg nem értése/be nem tartása
Kóros együttmozgások spontán jelentkezése
Megkésett beszédfejlődés
Akaratos öntörvényű viselkedés
Finommotorika késése
Megkésett pszichomotoros fejlődés
Agresszió
A beszédmotorika beindulásának késése
Szem-kéz koordináció hiánya/rövidsége
Autoagresszió
ICP
Ok-okozati gondolkodás megjelenésének a hiánya
Dührohamok
Motoros játékok hiánya/sztereotíp megjelenési formái
Motiválhatóság eltérései
Mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése hiánya
Játéktevékenységben megtapadás/csapongás

3-7 éves kor közötti tünetek

Motoros területen Pszichés-kognitív területen Szociális területen
Mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
Mentális retardáció
Nehezített beilleszkedési képesség
Gyenge ritmusérzék
Autizmus, sprektum zavar
Nehezített szabályfelismerés
Új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
Emlékezeti gyengeség
Nehezített szabályelfogadás
Erőadagolási problémák
Információ-feldolgozási zavar
Szabálykövetés kiszámíthatatlansága
Diszpraxia, apraxia, írásképtelenség
Egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége
A leválások-kötődések dinamikájának eltérései
Akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
A belátáson/tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
A segítségadás elutasítása
Hiperaktivitás
Az analógiás gonndolkozás megjelenésének késése
Feladathelyzetekből kiszállás
Finommotorika késése
Testvázlat, lateralizáció, téri orientáció
A viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (a társas kapcsolatokban megmutatkozva)
TIC
Diszlexia/diszkalkúlia veszélyeztetettség
Szorongás
Depresszió
Fóbiák

7-10 éves kor közötti tünetek

Motoros területen Pszichés-kognitív területen Szociális területen
Sportági alaptechnikák elsajátításának
pontatlansága, lassúsága, nehézségei
Tanulási (olvasási, írási, számolási) zavarok
Áldozat, bohóc, agresszor szerepek
Gyenge ritmusérzék
Lassú, nehézkes tanulási tempó