Terápiás foglalkozások, fejlesztések

Terápiás foglalkozások, fejlesztések

Fejlesztő foglalkozások

Alapozó terápia

5-16 éves korú gyermekek számára kidolgozott módszer, mely a gyermekek számára izgalmas, kihívásokkal teli fejlesztő feladatok sora, mely hatásosan segíti az idegrendszer érési folyamatait.

Akár terápiás (gyógyító), akár fejlesztő jelleggel sikeresen alkalmazható a következő észlelt esetekben:

  • olvasás-, és írási nehézségek
  • számolási problémákkal küzdő iskolások
  • iskola-éretlen ovisok
  • beszédfejlődésben megkésett vagy hibás beszédfejlődéses állapot
  • mozgásfejlődésben elmaradott gyerekek
  • figyelemzavaros, hiperaktív gyerekek
  • enyhe értelmi fogyatékos gyerekek

A csecsemőkori mozgásmintáktól kiindulva a fejlődéstani nagymozgások követésével, az egyensúlyfejlesztésen keresztül éri el a célját, melyet speciális gimnasztikával alapoz meg, igen magas szintre emelve a mozgásügyességet és mozgáskoordinációt.

Ha a gyermeknél fennáll valamilyen lemaradás, fordulj hozzánk bizalommal!

Csoportos foglalkozás (sportpoharakkal)

Ez a foglalkozás a kétféle fejlesztő órából tevődik össze: Alapozó terápia mellett az egyik gyerekek által legkedveltebb készségfejlesztő eszközt is használjuk.

A Sport Poha-Rak olyan mozgásos tevékenység, amely a gyors mozgást és a gyors gondolkodást kapcsolja össze, ezáltal fejleszti a gyorsasági koordinációs képességet. Segíti a szem-kéz koordináció és a finommotorika fejlődését, hatékonyan fejleszti a szem-kéz összerendezett, célszerű, együttes mozgását (Murray és mtsai, 2004; Hart és mtsai, 2006).

A Sport Poha-Rak egyénileg és csapatban egyaránt végezhető sporttevékenység, ami speciális műanyag poharak minél rövidebb idő alatti sorrendbe rakásából, valamint rendszerezéséből áll. A résztvevők előre meghatározott sorrendben külömböző gúlákat építenek fel, vagy az idővel, vagy egy másik versenyzővel szemben. A gúlák (piramisok) három, hat vagy tíz pohárból állnak.

Foglalkozást tartja: Molnár Adrienn

TSMT terápia

TSMT terápia (tervezett szenzomotoros tréning) 3 hónapos kortól indul, 14 éves korig tart, a gyermek korának megfelelelő, motoros szemléletű vizsgálattal kezdődik, amely ha organikus éretlenséget mutat, javasolja az egyéni vagy csoportos terápiát. A világgal való megfelelő kapcsolat alapja a szenzoros rendszer jó működése. A hiánypótló, célirányos, a deficitekre megtervezett szenzoros ingerlésnek jelentős szerepe van az eltérő fejlődésű kisgyermekek idegrendszeri, érési folyamatainak beindításában. Az idegrendszer érettsége terén a legnagyobb hangsúlyt a mozgás, téri tájékozódás, taktilis és a ritmusvizsgálat kapja, mivel ez határozza meg az agyban kialakuló keresztcsatornák szintjét. Ezek együttesen alakítják ki a tanulási, szociális képességeket.

A TSMT terápia meleg határozott pedagógiai módszer, amely a mozgás örömének megéreztetésén keresztül hat az idegrendszerre, amelynek eredményeképpen a kóros tüneteket csökkenti. A mozgás a terápiának nem célja, hanem eszköze. Segít az agyba érkező ingerek feldolgozásában és összerendezésében.

Foglalkozást tartja: Molnár Adrienn

Beszédhallást-beszédészlelést és megértést segítő csoport

A Beszédhallást-beszédészlelést és megértést segítő csoport alkalmaival nagy- és finommozgásokba ágyazottan, játékosan fejlesztjük a gyermekeket az említett területeken. Komplex módon összekötjük különféle kognitív területekkel, illetve az auditív emlékezet, megértés témakörben rövid meséket használunk fel a fejlődés elősegítésére.

A csoportba kerülés feltétele egy előzetes GOH-GMP vizsgálat elvégzése.
Részletek: goh_gmp_vizsgalat.pdf

Foglalkozást tarja: Lisztmájer Ilona
Október 4-től szerdánként 15.15-16.15
Maximális létszám 6 fő

AIT/FST - Hallási figyelem tréning

A Hallási Figyelem Tréning egy elektronikusan modulált zene, ami a hallószerveknek és az idegrendszernek olyan, mint az izmainknak egy jól felépített testedzés. A szigorúan összeválogatott zenét szoftver randomizálja, ennek hatására kiszámíthatatlan a magas és a mély hangok váltakozása, ami stimulálja a hallószerveket 30 percen keresztül. 

Ez a tréning központi tulajdonsága. Mindezt arra használjuk fel, hogy a nem megfelelően működő sejtek az intenzív inger hatására képesek legyenek egy jobb minőségű ingerfelvételre, átvitelre, feldolgozásra. Az AIT/FST tréning kihasználva az agy „újrataníthatóságát”, hozzászoktatja a fület azokhoz a hangokhoz, amikre érzékeny, vagy amit az idegrendszer valamilyen okból kikapcsolt.

Foglalkozást tarja: Varga Zita

 

Tanulás és tehetséggondozás

Részképesség fejlesztés - RÁ-hangoló

Iskolára felkészítés részképesség zavarral küzdő gyerekek számára

A foglalkozásokat pedagógiai vizsgálat, képességfelmérés előzi meg, mely során felmérjük a gyermek aktuális tudásszintjét és erre építve kezdjük a részképességek játékos fejlesztését, kis létszámú csoportokban a legnagyobb hatékonyság érdekében (max. 4 fő).
Ha a vizsgálat alapján egyéni fejlesztésre van szükség, ezt is tudjuk számára biztosítani.

Foglalkozást tartja: R.-Lisztmájer Ilona
Időpont: Október 3-tól – keddenként 15:30-16:30

NILD tanulási fejlesztő foglalkozás

Filozófiája: minden egyén képes tanulni.

A terápia célja, hogy a gyermek kompetensnek érezze magát, magabiztosabbá váljon és képes legyen önálló tanulásra.

A NILD Tanulási terápiát az Egyesült Államokban fejlesztették ki tanulási zavarral küzdő gyermekek számára. Magyarországon a terapeuták akkreditált képzés keretén belül sajátítják el a speciális technikákat. A terápia figyelembe veszi és beépíti a legújabb tudományos ismereteket.

Foglalkozást tartja: Varga Zita

Zenés, játékos angol óvodásoknak

Jump&Fun zenés, játékos angol ovisoknak

Az ovis angol ( avagy Jump&Fun) 30 perces játékos, zenés, sok mozgással járó foglalkozás. A foglalkozás kizárólag angol nyelven folyik, nem is tanulunk hanem nyelvelsajátítunk, vagyis a játékok, interakciók által épül be a tudás (az iskolai magolással ellentétben). Erre a gyerekek a legfogékonyabbak kisgyermekkorban, legfőképp még iskoláskor előtt mikor még spontán és nem tudatosan tanulnak.

A részvétel regisztrációhoz kötött!

Foglalkozást tartja: Vaday Zsófia

Zenei képzés

Szeretettel várom mindazok jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a muzsika szépségével!
A képzés keddi napokon érhető el.
Foglalkozást tartja: Dr. Almási Kornél

Óvodás-kisiskolás fejlesztő tornák

Tartásjavító és lábfej torna

Szeretettel várom azokat a gyermekeket, akiknél gerinc és vagy lábfejboltozat deformitás kezdődött, illetve azokat, akik prevenciós céllal szeretnének részt venni a tornán. Az erősítő és lazító gyakorlatok által javítjuk a lábboltozat statikai egyensúlyát és a testtartást.

A gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni különbségeket figyelembe véve játékos gyakorlatok által észrevétlenül javítjuk a testtartást, erősítjük a lábboltozatot.

Lehetőség van egyéni fejlesztésre is megbeszélés szerint.

Foglalkozást tartja: Marsalkó Ildikó
Hétfő: 14:30-15:15
Szerda: 8:00-8:45
Csütörtök: 16:30-17:15

Baba-mama foglalkozások

Pilike

Célom a kicsinyekkel (0-3 éves gyermekekkel) és szüleikkel megismertetni a korai zenei nevelés lehetőségeit, közös élményeken keresztül önfeledten eltölteni 30 percet.
A biztonságot adó ismétlésekkel, érintésekkel, régi és új dalokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal, esetenként hangszerekkel várom a családokat.
Kényelmes ruházat, váltócipő szükséges
Indulás októbertől – csütörtök 10.00-10.30

Foglalkozást tartja: R.-Lisztmájer Ilona

Rhyme Time Angol Zenebölcsi

A Rhyme Time zenebölcsi egy olyan angol nyelvű baba-mama foglalkozás, ahol 6 hónapos kortól 3 éves korig mutatjuk be a babáknak/totyogósoknak az angol nyelv szépségét.

Ezeken a foglalkozásokon együtt énekelve, anya ölében találkoznak a picik az idegen nyelvvel és mondókákkal, bábokkal, dalokkal, csörgőkkel és bubikkal szerettetjük meg velük ezt az ismeretlen világot.

Ezeken az interaktív órákon velünk tanul anya is, hiszen segítséget kaptok, hogyan tudjátok egyszerűen és eredményesen otthon is elővenni az angolt a gyerekekkel.

Foglalkozást tartja: Vaday Zsófia

Manó torna - 4 hónapos kortól szülővel

Azokat a babákat várom szüleikkel, ahol megkésett a mozgásfejlődés, izomtónus eloszlási problémák (spasztikius, hipoton), aszimmetrikus mozgás figyelhető meg, ortopédiai probléma (ferdenyak, dongaláb, aszimmetria, csípőprobléma stb) vagy esetleg CP (Cerebral Paresis) merült fel.

Szeretettel várom azokat a babákat is, akik szívesen tornáznak, illetve azokat a szülőket, akik fejlesztő programmal szeretnék támogatni gyermekük fejlődését, szocializálódását.

A komplex foglalkozáson játékos formában énekekkel, mondókákkal kísérjük a mozgásos gyakorlatokat, melyekhez speciális eszközöket használva, a nagymozgások fejlesztése mellett figyelmet fordítok az egyensúly, a testséma, a finommotorika, a beszédindítás és a társas kapcsolatok alakítására is.

Lehetőség van egyéni fejlesztésre is megbeszélés szerint.

Foglalkozást tartja: Marsalkó Ildikó
Szerda: 9:00-9:45

Totyogó torna - járó gyermekek részére 3 éves korig

Azokat a kisgyermekeket várom szüleikkel, akiknél felmerül koordinációs probléma, a nagymozgások kivitelezése korrigálást igényel, illetve jelen vannak ortopédiai elváltozások (ferdenyak, dongaláb, aszimmetria, csípőprobléma stb) vagy esetleg CP (Cerebral Paresis).

A mondókákkal, énekekkel kísért komplex foglalkozáson nagy hangsúlyt fektetek a koordináció, egyensúly, finommotorika megfelelő alakítására, a kommunikáció és szocializáció fejlesztésére. Az akadálypályán végzett gyakorlatok, a mozgásos játékos feladatok, a mozgásfejlődése mellett nagy mértékben fejlesztik az érzékelés, észlelési folyamatokat és a figyelmet is.

Azokat a szülőket is várom gyermekeikkel, akik játékos mozgásfejlesztés által szeretnék gyermekeik izomzatát erősíteni és a mozgás szeretetét megalapozni gyermeküknél.

Lehetőség van egyéni fejlesztésre is megbeszélés szerint.

Foglalkozást tartja: Marsalkó Ildikó

Alapozó torna felnőtteknek

Az eredetileg gyermekeknek kifejlesztett idegrendszer fejlesztő mozgásterápia felnőtteknél is alkalmazható hiszen az agy plaszticitása (rugalmasság) a korral nem szűnik meg. A torna fejleszti az idegrendszert csökkenti a demencia kialakulásának esélyét javítja a memóriát és a mozgáskoordinációt, összehangolja a jobb és a bal agyféltekét.
A különböző mozgásformák végzése közben javul az izomerő megnő a mozgásszabadság.
A torna folyamán nem szökdelünk inkább izometrikus (izom hossza nem változik csak a benne lévő feszültség) feladatokat hajtunk végre.

Időpont: minden szerdán és pénteken 9:00-10:30 között
Foglalkozást tartja: Molnár Adrienn